profielfoto

GDPR


Wat meer uitleg over GPDR (General Data Protection Regulation):

Deze verklaring biedt het antwoord op de vraag welke persoonsgegevens Osteopaat Marjolein verwerkt van u als websitebezoeker, wat we met die gegevens doen en welke rechten u hebt.

Artikel 1. Algemeen

Wij hechten groot belang aan uw online privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG).

Wanneer u via de website een contact- of klachtenformulier invult of wanneer u ons uw CV of andere persoonlijke informatie opstuurt, stemt u ermee in dat Osteopaat Marjolein de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. Osteopaat Marjolein verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van haar website te respecteren en er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring, kan u Marjolein Peferoen contacteren:

  • Via e-mail: in te vullen
  • Via Post: adres in te vullen
  • Via telefoon: nog in te vullen