profielfoto

Disclaimer


Wat meer uitleg:

De website en alle onderdelen daarvan (foto’s, tekst), met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Marjolein Peferoen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marjolein Peferoen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Marjolein Peferoen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Marjolein Peferoen behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Marjolein Peferoen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.